Gizlilik sözleşmesi

Türkiye’nin ilk interaktif mühendislik eğitim partalını tercih ettiğiniz için teşekkürler. 365 akademi ailesi olarak sistemimize kayıt olurken girdiğiniz verilerin nasıl toplandığı ve saklandığını bilmenizi istiyoruz.

365 akademi eğitim sistemini kullanarak gizlilik politikasını kabul etmiş sayılırsınız. Mevcut gizlilik politikamızı kabul etmiyorsunuz sistemimizi kullanmamalısınız.

 

365 Akademinin kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

 

Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

 

Verileri Hangi amaçla kullanıyoruz?

mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,

anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

 

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca 365 Akademinin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır.

 

Verilerinizi Nasıl Koruyoruz?

365 akademi ile paylaşılan kişisel veriler, 365 akdemi gözetimi ve kontrolü altındadır. 365 akdemi, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız

Bize gizlilik politikamız hakkında soru sormak istermisiniz?


Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için info@365akademi.com e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.